Vokiečių k. (orig.): Was fürch’st du, Feind Herodes, sehr?
Pagal lot.: Hostis Herodes impie. Sedulius


Tekstas: Martin Luther, 1541.
Pagal „Hostis Herodes impie“. Sedulius, 5a.
Melodija: 5 a.; Erfurt 1524

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmyne „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 51 (2007).

„Erode, prieše piktasai“ yra Epifanijos – Viešpaties Apsireiškimo, arba Trijų Karalių giesmė. Lotyniškasis himnas, kuris yra šios giesmės pagrindas, giedamas sausio 6-ąją šventės Vakarinėje. Jis pats yra Kalėdų laiko akrosticho „A solis ortus cardine“ dalis. O šio akrosticho eilučių raidės suformuoja abėcėlę.

Sulig Trijų Karalių švente, dar pavadinama ir „pagonių Kalėdomis“ (nes išminčiai, kurie buvo pagonys, atėjo pagarbinti Jėzų), baigiasi 12 Kalėdų dienų.

Tai viena iš tų Martyno Liuterio giesmių, kurias jis pritaikė parapijiniam giedojimui, išvertęs iš lotynų kalbos į gimtąją vokiečių. Beje, Liuteris – ne vienintelis toks Reformacijos laikmečio kūrėjas. Nemažai teologų, krikščionių poetų sukurtų giesmių tekstų gimtąja kalba kilo iš ankstesniais laikais Bažnyčioje susiformavusių kūrinių (lotynų kalba tebegyvuojančių iki šiol), siekiant žmones patraukti arčiau Evangelijos. Tai – vienas esminių Reformacijos tikslų.

Iliustracija: Trys Karaliai. Karalių pagarbinimas (Adoraci ón de los Reyes Magos). El Greco, 1568 – 1569

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress