Erode, prieše piktasai
E, Trys Karaliai
Garbinkim Dievą skambesiu šventuoju
G, Šv. Vakarienė
Išdidūs kalba pašaipiai
I, Psalmės
Išganytojau tautų
Adventas, I
Krikščionys, džiaukimės didžiai
Atpirkimas, Išteisinimas, K
Kristus prikeltas
K, Velykos
Malonus būki mums, Dieve
M, Malda, Psalmės
O Dieve, iš bėdos gelmių
O, Psalmės
O, mūsų Tėve danguje
Malda, O
Palinksminki savu žodžiu
Dievo Žodis, P
Prie upės Kristus atėjo
Krikštas, P
Ramiai džiugiai Dievo valia
Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos, R
Suteik ramybę mūs laikams
Malda, S
Šventa Dvasia, pas mus ateik
Š, Sekminės
Šventosios Dvasios maldaukime
Malda, Š, Sekminės
Šviesa Trejybės, o šventa
Š, Šv. Trejybė, Vakaras
Tvirčiausia apsaugos pilis
Psalmės, Reformacija, T
Tvirčiausia apsaugos pilis
Psalmės, Reformacija, T
Vidury gyvenimo
Malda, Paguoda ir viltis, V