Garbinkim Dievą

skambesiu šventuoju

19
giesmių rasite šiuo metu
35
giesmių natų ir tekstų
Tai Dievas matė iš Dangaus, stebėdamas kasdieną. Kiekvieną poelgį žmogaus – ar matė Jis bent vieną, kuris įsakymus visus išpildo ir yra teisus, ir Dievui meilę rodo.
Martin Luther 1524 pagal 14 psalmę
Dabinta aukso vainiku iš dvylikos žvaigždžių ir saule apsisiautusi, skaisti ir prakilni ji. Mėnulis jai po kojų štai. Kaip nuotaka ji išpuošta!.. Bet sąrėmius jau kenčia – Sūnus kilniausias tuoj užgims, Pasaulio Viešpats šventas, kuriam jinai klusni.
Martin Luther Klugsche Gesangbuch 1535
Jėga čia mūsų taip menka, mums veikiai žūti reiktų, Jei Dievo – Karžygio ranka pagalbos mums neteiktų. Tu dar klausi, kas narsus vyras tas? Kristus, Viešpats mūs, Jis Dievas ir žmogus, Jis turi nugalėti!
Martin Luther 1529 pagal 46 psalmę; EG 362

Išganytojau
tautų

Tėvui danguje – garbė,
Sūnui – amžina šlovė,
Taip ir Dvasią Šventąją
Šlovinsime visada.