Istorija
Idėja
Vyskupo žodis
Giesmes atliko
Vaizdo ir garso įrašus sukūrė
Dėkojame
Kviečiame prisidėti
Istorija
Giedame krikštydami savo vaikus, prisiekdami mylimiesiems sutuoktuvių dieną, prašydami paguodos varge ir maldoje minėdami artimuosius. Giesme dėkojame už praėjusią dieną ir išlydime mylimuosius amžinybėn. Giesmėje patiriame bendrystę su savo šeima, parapijiečiais. Svarbiausia - su Dievu.

Nuo pat Reformacijos pradžios XVI amžiuje iki mūsų dienų viso pasaulio evangelikų liuteronų bažnyčiose ir namuose, šventėse ir kasdienybėje skamba protestantiškieji choralai gimtosiomis kalbomis. Pradėti kurti Reformacijos pradininko teologijos profesoriaus, kunigo Martino Lutherio ir pirmojo liuteronų kantoriaus Johanno Walterio, po dviejų šimtmečių jie užėmė ypatingą vietą žymiausio liuteronų kompozitoriaus Johanno Sebastiano Bacho kūryboje. Protestantiškuosius choralus, kuriuose esame įpratę vadinti giesmėmis, kūrė kunigai, kantoriai iškilūs visuomenės ir raštijos veikėjai ir, žinoma, paprasti tikintieji. Giesmės ataidi viduramžių grigališkojo choralo motyvais, iškilių kompozitorių sukurta muzika ir liaudies melodijomis. Lietuviškai prabyla kunigo Martyno Mažvydo ,,Katekizme“, Baltramiejaus Vilento, Jono Bretkūno, Danieliaus Kleino ir kitų iškilių evangelikų liuteronų kunigų parengtuose giesmynuose. Giesmės, stiprinusios sunkiausiais laikais, šimtmečius keliavę iš kartos į kartą, išsaugotos žmonių atmintyje ir užrašytos atsidavusių bažnyčiai žmonių, šiandien tebėra gyvos ir be galo svarbios.

Idėja
Ansamblyje ADOREMUS jau daugiau nei dešimtmetį įvairiose vietose ir įvairiomis progomis giedame daugiabalsius protestantiškuosius choralus. Pandemija ir karantinas, uždarę namuose ir pakeitę įprastą bažnytinį ir muzikinį gyvenimą, mus paskatino įgyvendinti ilgai puoselėtą idėją – įrašyti giesmes ir jomis pasidalinti su jumis. Kad galėtumėte drauge giedoti namuose. Atrasti paguodą ir ramybę. Pasijusti mūsų bendruomenės dalimi.

Taip gimė šis giesmynas internete ,,Liuteronų giesmės“. Pirmąją jo dalį skyrėme didžiojo reformatoriaus Martyno Liuterio sukurtoms giesmėms. Jos ir šiandien, po 500 metų, mums tebeskamba taip gyvai ir stipriai kaip Reformacijos pradžioje.

Čia nesustosime ir giesmyną nuolat pildysime savo ir kitų atlikėjų bei ansamblių atliekamomis giesmėmis. Tad raginame pažinti, klausytis ir giedoti drauge.

Vyskupo žodis
Lietuviška rašto kalba prasidėjo nuo Mažvydo Katekizmo žodžių ir giesmės. Tai nebuvo vienišo liuteronų kunigo užgaida. Tai – Reformacijos mintis, kad Jėzaus Kristaus Evangelija turi pasiekti kiekvieną žmogų. O tikras krikščionis turi nuolat apmąstyti Dievo Žodį ir juo gyventi.

Liuteronų kunigų pastoracinė patirtis liudija neįkainojamą giesmės vaidmenį ir vertę žmogaus gyvenime. Užėjus ligoms, netektims, įvairiems kitiems išmėginimams, liuterono širdyje ir lūpose suskamba giesmė. Ji yra tarsi įrašyta giliai širdyje ir, kai išsenka įprasti žodžiai, visada lieka giesmė – paguodos ir nuraminimo šaltinis, tekantis iš paties Dievo Žodžio. Neretas atvejis, kai net demencijos paliestas žmogus, nebeatpažįstantis ir savo vaikų, išgirdęs giesmę, staiga lyg sugrįžta, ima giedoti ir melstis drauge, pabendrauja su kunigu, išpažįsta nuodėmes, priima Kristaus Kūno ir Kraujo Sakramentą ir, susitaikęs su Dievu, neužilgo iškeliauja pas Viešpatį.

Kai norima Dievui padėkoti už nueitą kelią arba paprašyti palaiminti naujų sumanymų pradžią, kai tenka patirti įvairiausias aplinkybes, iš liuterono širdies kyla giesmė. Ir taip jau penki šimtmečiai – iš kartos į kartą.

Džiaugiamės, kad tokia dvasinė patirtis, tapusi neatsiejama Vakarų Europos kultūros dalimi, atranda savo vietą ir Lietuvos kultūriniame gyvenime. Tikimės, kad liuteroniškų giesmių lobynas pasitarnaus daugeliui žmonių.

Dėkojame šio projekto sumanytojams, įgyvendintojams ir Lietuvos kultūros tarybai, kad daugelio Lietuvos liuteronų kartų puoselėta patirtis dabar aktualizuojama šiuolaikinei kartai.

Vyskupas Jonas Kalvanas vyresnysis (1914-1990) mėgdavo tokį posmelį apie giesmę, giedančiuosius ir gyvenimą šiame pasaulyje:

                                    Kur giesmelė skamba,
                                    Nebijok nakvoti,
                                    Nes blogi žmogeliai
                                    Nebemok giedoti.

 

 Mindaugas Sabutis
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas

Giesmes atliko
Giesmes atliko Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis ADOREMUS:
 • Rita Naujokaitytė | sopranas
 • Ieva Skorubskaitė | sopranas
 • Marija Gutauskienė | altas
 • Greta Kalvaitytė | altas
 • Julius Andrikonis | tenoras
 • Paulius Klangauskas | tenoras
 • Vaidotas Gutauskas | bosas
 • Tomas Kreimeris | bosas
 • Renata Kreimerė | ADOREMUS vadovė

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis ,,Adoremus“ yra daugiau nei dešimtmetį gyvuojantis kolektyvas, kurio istorijoje – gausybė įdomių muzikinių projektų ir originalių kolaboracijų, kasmet rengiami bažnytinės muzikos koncertai bei originalūs iškilioms progoms skirti renginiai. Ansamblio sudėtyje – 13 dainininkų: profesionalūs chorinės muzikos atlikėjai ir muzikinį išsilavinimą įgiję mėgėjai. Ansamblio meno vadovė – vargonininkė ir chorinės muzikos atlikėja Renata Kreimerė.

Ansamblio muzikinę programą sudaro sakralinės muzikos kūriniai, protestantiškieji choralai, autentiškos įvairių konfesijų atliekamos liaudies giesmės. ADOREMUS nuolat ieško naujų, originalių muzikinės raiškos ir atlikimo formų, muzikinėje veikloje bendradarbiauja su įvairių muzikos stilių atlikėjais: džiazo muzikos trio ,,Klangprojekt“ (Vokietija), trimitininku Dominyku Vyšniausku, kameriniu choru ,,Aidija“ ir kitais.

Vokalinis ansamblis kasmet surengia eilę koncertų įvairiuose Lietuvos miestuose ir bažnyčiose. Kasmet ansamblio organizuojami tradiciniai renginiai: kompozitoriaus J. S. Bacho gimtadienio koncertas ansambliui ir vargonų atlikėjams, konceptualūs koncertai festivalio ,,Kultūros naktis” programoje,  Reformacijos dienos minėjimo renginiai, Advento ir Kalėdų muzikos koncertai. Šie jau tradicija tapę, kaskart auditoriją nustebinantys naujomis idėjomis ir atlikėjų kolaboracijomis, kasmetiniai renginiai sutraukia plačią ansamblio gerbėjų ir įvairaus amžiaus klausytojų auditoriją.

Vaizdo ir garso įrašus sukūrė
Vaizdo ir garso įrašus sukūrė

LRT laidos KELIAS kūrybinė grupė:

Tomas Pavilanskas – Kalvanas | režisierius ir operatorius
Rita Naujokaitytė | redaktorė

Giesmes lydinčius tekstus sukūrė

Vilma Sabutienė | Teologė

Dėkojame
Dėkojame
 • Lietuvos kultūros tarybai už galimybę sukurti šį giesmyną
 • Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijai ir vyskupui Mindaugui Sabučiui už palaikymą ir suteiktą galimybę naudoti giesmyno ,,Krikščioniškos giesmės” (2007) tekstus
 • Vilniaus evangelikų liuteronų parapijai už nuolatinę paramą ir palaikymą
 • Teologei Vilmai Sabutienei už giesmių vertimus į lietuvių kalbą ir pagalbą rengiant šį giesmyną
Kviečiame prisidėti
Kviečiame prisidėti

Prisidėkite prie giesmyno pildymo pervesdami auką arba skirdami 1,2 proc. paramą:

VšĮ ,,Ansamblis Amabile“
Įstaigos kodas: 304693925
Sąskaitos Nr. LT137300010153702045

Swedbank AB

Vidury mūs nevilties, nuodėmėms apnikus, prie ko glaustis prieslėgtiems, pas ką bėgt ir likti? Tik pas Tave, o Jėzau! Savu brangiausiuoju krauju atpirkai nuo nuodėmių. Šventas Dieve!
Martin Luther 1524 pagal 10 a. antifoną Media vita; EG 518
Šventoji Dvasia, nuolat guosk, suteik ramybės, išminties, padėk galiausiai iškovot, Vesk mus gyvybėn iš mirties.
Martin Luther 1542; EG 193
Aš nuolankus čionai buvau, ir jūs taip čia gyvenkit, ką visą laiką mokinau, vykdyti pasistenkit. Klaidingo mokslo venkite, žodžiu manuoju sekite, keliu gyvybės ženkit.
Martin Luther, 1523; EG 341