Kitas vertimas: Mus, Tėve, išlaikyk žodžiu
Vok. k. (orig.): Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
Anglų k.:
Lord, Keep Us Steadfast in Your Word

Tekstas: Martin Luther, 1542
Vertimas: „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 194 (2007)
Kitas vertimas: Vilma Sabutienė, 2019

Muzika: Johann Walter, 1543. „Klugsche Gesangbuch“
Melodija: „Da pacem Domine“, adapt.
Aranžuotė: Hans Leo Hassler (1564–1612)

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmyne „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 194 (2007)

Pasitikėjimo Švenčiausiąja Trejybe giesmė, kai krikščioniui gresia atpuolimas ar pavojus.
Pagal Martyno Liuterio sumanymą, ji skirta mažiems vaikeliams. Kodėl?! Nes, sakęs jis, tegu gieda jaunimas, jei jau vyresnieji atbukę. Sakęs – tegu jie išmels.
Kai tikintieji apsupti ir spaudžiami ne evangelinio mokslo, kai gresia mirtis iš krikščionims priešiškų nedraugų, vienintelė viltis – Dievo Žodis. Per laikmečius teksto žodžiai pakito, bet esmė – ta pati.

Iliustracija: Martynas Liuteris moko vaikus

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress