Pagal 67 psalmę
Vokiečių k. (orig.): Es wolle Gott uns gnädig sein


Tekstas: Martin Luther, 1524
Muzika: Magdeburg, 1524

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmyne „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 284 (2007).

Tebūna Dievas mums maloningas ir telaimina mus! Tešviečia mums Jo veidas. (Ps 67,2).

Giesmę „Malonus būki mums, Dieve“ Martynas Liuteris sukūrė, parafrazuodamas 67 psalmę. O šią Liuteronų bažnyčioje rekomenduojama giedoti vidurdienį.

Kas gali vykti vidurdienį, jei Rytmetinė – ryte, o Vakarinė – vakare? Namų pamaldos. Namų pamaldos kai kurių tikinčiųjų ypač prisimintos 2020 metais, pasaulį apėmus pandemijai. Kai neįmanoma rinktis į bendras pamaldas bažnyčioje, o nuotolinės tuo metu netransliuojamos, liuteronai paraginti atsiversti giesmyną, psl. 834. Tai – ne pamaldų bažnyčioje pakaitalas. Tai – galimybė pasimelsti namuose, kai neišeina dalyvauti pamaldose.

Ant stalo atverčiama Biblija, uždegamos žvakės, padedamas Viešpaties kryžius. Iš giesmyne pateikto liturginio kalendoriaus parenkami Šventojo Rašto skaitiniai, o iš maldyno – šeimos poreikius atitinkančios maldos. Psalmę bei skaitinius gali skaityti bet kuris šeimos narys. Namų pamaldoms pasibaigus, visi pasitikėdami Dievu išsiskirsto dienos darbams. („Krikščioniškos giesmės”, 2007).

Ši giesmė sukurta giedojimui pamaldų (maldos) pabaigoje, kaip palaiminimas.

Nuotraukoje: Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios altorius

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress