Pagal Media vita
Vokiečių k. (orig.): Mitten wir im Leben sind
(Mytten wir ym leben synd)
Anglų k.: In the Very Midst of Life

Tekstas: Martin Luther, 1524. Pagal 10 a. „Media vita“
Vertimas į anglų k.: sudėtinis
Vertimas: Vilma Sabutienė, 2018
Muzika: Johann Walter. Adaptuotas 13 a. gradualas. „Wittembergisch geistlich Gesangbuch“, 1524
Harmonizacija: Gotthard Erythraeus, 1608 (adapt.)

Po truputį iš naujo atrasdami liuteroniškąją liturgiją, matome, kad procesijoje į kapines giedotina antifona „Media vita“, siekianti 10 amžių, susišaukianti ir su nuo 5-ojo amžiaus giedamu Trišventu (gr. Τρισάγιον – Trisagion): „Šventas Dieve! Šventas galingasis! Šventas nemirtingasis!“.

Romos katalikų bažnyčioje ,,Media vita“ giedama lotyniškai Gavėnios metu. Anglikonų tradicijoje rekomenduojama Didžiojo Šeštadienio Žodžio liturgijoje.

O pagal Liuteronų bažnyčios mokymą, tokia giesmė dera ne tik laidotuvių proga, bet ir kasdien apgailint nuodėmes – žmonių vilčiai ir paguodai. Todėl rekomenduojama Liuterio 1524 m. sukurta „Vidury gyvenimo“, kurios pirmojo posmelio pagrindu ir tapo išversta bei papildyta lotyniškoji „Media vita“. Martynas Liuteris sukūrė dar ir 2 bei 3 posmelius.

Tai – ne trumpo žmogiškojo gyvenimo apraudojimas, bet pasitikėjimo sklidinas tikėjimo į Jėzų Kristų išpažinimas.

Mes sakome: „Vidury gyvenimo mirštame“.
Dievas atsako: „Ne, vidury mirties gyvename“.
(Iš Liuterio mokymo apie Abraomo ir Izaoko auką. Roland H. Bainton. „Čia aš stoviu“, 2000).

Iliustracija: Izaoko paaukojimas. Rembrandtas, 1635

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress