Liuteronų bažnyčios himnas
Pagal Ps 46.

Vok. k. (orig.): Ein feste Burg ist unser Gott
Tekstas ir muzika:
Martynas Liuteris, 1529
Vertimas:
Adomas Šernas (1884 – 1965), red. 2000


Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmyne „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 195 (2007).


Kai 1527 m. Vitenbergą ištiko maras, Martynas Liuteris (1483 – 1546), nepaisydamas raginimų trauktis, su kitais bendražygiais pasiliko mieste. Negana to, savo namus jis pavertė ligonine.
Apie tokius atvejus Reformacijos tėvas rašė: Turime aiškų Kristaus priesaką: geras ganytojas už avis guldo gyvybę, o samdinys pamato sėlinantį vilką ir pabėga (žr. Jn 10,11).
Būtent tuo laikotarpiu, 1527 – 1529 metais, Liuteris sukūrė Liuteronų bažnyčios himnu tapusią giesmę pagal 46 psalmę Tvirčiausia apsaugos pilis yra mums Viešpats Dievas. Ji laikoma Reformacijos himnu.

Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė,
visada artima pagalba varguose.
„Taikykitės ir žinokite, kad aš esu Dievas!
Iškilus tautose, iškilus žemėje.“
Su mumis Galybių VIEŠPATS,
Jokūbo Dievas – mūsų tvirtovė!

(Ps 46,2.11-12).

Iliustracija: Reformacija. Pamokslas. Lucas Cranachas vyresnysis, 1547-1548

> J. S. Bach versija <

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress