Vokiečių k. (orig.): Nun bitten wir den Heiligen Geist
Mažvydo Katekizme (1547): Paprašaim Šventases Dvases

Tekstas: vok. „Leise“, c. 13 a. (1); Martin Luther, 1524 (2–4)
Vertimas: „Pagerintos Giesmjų Knygos“ Nr. 100. Königsberg, 1905
Redagavo Vilma Sabutienė, 2020
Muzika: „Eyn geystlich Gesangk Buchleyn“. Johann Walter, 1524
Melodija: „Nun bitten wir“

„Šventosios Dvasios maldaukime“ – Sekminių šventės giesmė. Ji yra kilusi iš vadinamųjų vokiškųjų „Leise“ (nuo gr. „Kyrie eleison“). Pirmąjį posmelį, ateinantį iš 13 amžiaus, Liuteris vienu metu ruošiamuose liturginiuose nuostatuose rekomendavo giedoti kiekvienose pamaldose kaip gradualą, t.y., tarp Laiško ir Evangelijos liturginių skaitinių. Kitus tris posmelius sukūrė jis pats.

Šios giesmės nėra nei dabartiniame Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmyne „Krikščioniškos giesmės“, nei prieš tai buvusioje „Giesmių ir maldų knygelėje“, parengtoje ir išleistoje sovietmečiu. Tačiau lietuvių kalba ji iki mūsų dienų ,,atkeliavo“ nuo pat pirmosios lietuviškos knygos, išsilaikė ir gotiškose siaurikėse – lietuvių liuteronų giesmynuose įmantriu raštu, naudotuose iki pat 20 amžiaus pabaigos.

Iliustracija: Iš ,,Valandų knygos”, 13 a. Walters meno muziejaus rankraščių rinkinys

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress