Vok. k. (orig.): Verleih uns Frieden gnädiglich
Pagal lot.: Da pacem Domine

Tekstas: Martin Luther, 1529. Pagal antifoną „Da pacem Domine“, 6 a.
Vertimas: (par.) Vilma Sabutienė, 2017
Muzika: Nürnberg, 1531
Melodija: „Da pacem Domine“, adapt.

Tikrai ramiai laukia Dievo mano siela, iš Jo ateina man išganymas. Tikrai ramiai lauk Dievo, mano siela, nes iš Jo ateina man viltis. (Ps 62, 2.6)


Į lietuvių kalbą išverstą Liuterio „Da pacem Domine“ randame jau 16 a. pas liuteronų kunigą Martyną Mažvydą. Ja meldžiama taikos ir ramybės, dabar pasirenkama ir kaip ekumeninis maldos atliepimas. Daug liuteronų kompozitorių yra įkomponavę melodiją ,,Da pacem Domine“ į savo kūrinius: Bachas, Mendelsonas, Schützas. Iš šiuolaikinių kompozitorių versijų žinomiausia –  ortodoksų kompozitoriaus Arvo Pärt kūrinys.

Švenčiant Reformacijos 500 metų Jubiliejų, 2017 m. rugsėjo 9 d. prie Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios, Vokiečių g. 20, pašventinta Martyno Liuterio skulptūra. Padėkos pamaldose skambėjo ir ši Liuterio giesmė – malda.

Patsai ramybės Viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais. Viešpats su jumis visais! (2 Tes 3,16)

Iliustracija: Kristus laimina vaikus. Lucas Cranachas jaunesnysis, 1545-1550

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress