Vokiečių k. (orig.): Christ, unser Herr, zum Jordan kam

Tekstas: Martynas Liuteris, 1543
Muzika: Martynas Liuteris, 1524

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmyne „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 226(2007).

Jonas Krikštytojas pakrikštijo Jėzų. Ne tik regime Išganytoją Jordano upėje, bet ir girdime Tėvo balsą iš dangaus ir matome Šventąją Dvasią balandžio pavidalu. Nesuvokiama Švenčiausioji Trejybė.

Taigi krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą (apaštalo Pauliaus Laiškas romiečiams 6,4).

Koks yra liuteronų mokymas apie Krikštą? Jei svarstote, kokia jūsų būklė Dievo atžvilgiu, nežiūrėkite į save – verčiau galvokite apie Dievą ir Jo dovanas. Mes, liuteronai, kreipiame žmones į Krikštą, nuodėmių atleidimą ir Šventąją Vakarienę – neabejotinus dalykus, nes jie turi Dievo pažadus. Kad būtume tikri, remiamės ne savo tikėjimu, o Dievo pažadais.

Manoma, kad ,,Prie upės Kristus atėjo” gali būti paskutinė Liuterio sukurta giesmė.

Iliustracija: Kristaus krikštas. Andrej Rubliov. Ikona, 1405

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress