Viešpaties malda, Liuterio sudėta į giesmę
Vokiečių k. (orig.): Vater unser im Himmelreich

Tekstas ir muzika: Martynas Liuteris, 1539

Tekstas: Martin Luther, 1524
Vertimas: Jonas Berentas (1667 – 1737)
Muzika: Martin Luther, 1524

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmyne „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 311 (2007)

2020-aisiais Lietuvos liuteronų mylima giesmė ne vienam padėjo išgyventi pirmąjį pandemijos karantiną, o ir visus metus. Kai tikintieji broliškose – seseriškose bažnyčiose buvo kviečiami kasdien 20 val. melstis tam tikromis rekomenduojamomis maldomis, nemažai liuteronų tuo metu taip pat jungdavosi. Sukalbėdavo Tėve mūsų ir atsiversdavo giesmyne 311 giesmę, visus 9 posmelius.

Liuteronų bažnyčioje Viešpaties malda kalbama taip:

Tėve mūsų, kuris esi danguje!
Tesie šventas Tavo vardas.
Teateinie Tavo karalystė.
Tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien.
Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto,
nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius.
Amen.

Iliustracija: Viešpaties malda (Le Pater Noster). James Tissot, 1886 – 1894

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress