Vok. k. (orig.): Nun freut euch, lieben Christen g’mein
PagalRom 3,28: Mes įsitikinę, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų.

Tekstas ir muzika: Martin Luther, 1523
Vertimas:
Jonas Berentas (1667 – 1737)

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmyne „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 365 (2007).

Ši giesmė – viena iš keturių Martyno Liuterio sukurtų ankstyvųjų, įtrauktų į pirmąjį liuteronišką giesmyną Achtliederbuch(kitų keturių giesmių autoriai – Paul Speratus ir Justus Jonas).

Giesmė sukurta tuo metu, kai dėl Reformacijos mokymo laikymosi tikintieji buvo persekiojami. Atsirado ir pirmieji liuteronų kankiniai – 1523 m. liepos 1-ąją Briuselyje sudeginti du liuteronybę priėmę augustinų vienuoliai Hendrik Vos ir Johannes van Esschen.

Tuomet kame krikščionio džiaugsmas? Kur Liuterio viltis ir stiprybė? Kristuje!

Tu mano vėl, – kalbėjo Jis, –
Kur aš ir tu ten būsi vis,
Mes mirtį nugalėsim.

Dabar, 21 amžiuje, į konferenciją Belgijoje susirinkę liuteronai gali melstis Romos katalikų katedroje. Kankinystės, kai krikščionis nukankina krikščionį, nėra.

Bet yra kita. Naujoji krikščionių kankinystė, kuri gali reikštis tiesiog darbo vietoje. Vėl proga atsiminti Kryžių ir per jį laimėtą pergalę. Ir giedoti: „Krikščionys, džiaukimės didžiai.

Iliustracija: Išganytojas Kristus ir Martynas Liuteris. Lucas Cranach vyresnysis, 1552

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress