Vokiečių k. (orig.): Nun komm, der Heiden Heiland
Pagal lot.: Veni Redemptor gentium


Tekstas: Martin Luther, 1524. Pagal „Veni Redemptor gentium“. Ambraziejus, Milano vyskupas (c. 340 – 397)
Vertimas: Jonas Kalvanas (1948 – 2003)
Muzika: pagal 12 a. melodiją

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios giesmyne „Krikščioniškos giesmės“ Nr. 5 (2007)

,,Išganytojau tautų” – Advento giesmė, viena tų, kurias Reformacijos pradininkas Martynas Liuteris išvertė iš lotynų kalbos ir pritaikė giedoti gimtąja kalba. Tai vienas iš jo parafrazuotų Milano vyskupo Ambraziejaus lotyniškų himnų.

Adventas yra ir liturginis laikotarpis, kai laukiame Kristaus Gimimo šventės – Kalėdų, ir kasdienis Bažnyčios budėjimas, laukiant vėl ateisiančio prisikėlusio ir dangun įžengusio Jėzaus Kristaus.

Lietuviškai šios Advento giesmės dabartiniame giesmyne turime 5 posmelius iš 8, išverstus vyskupo Jono Kalvano jaunesniojo. Įdomu, kad tuose likusiuose yra tam tikri teologiniai momentai, kurie išdėstyti ir Liuteronų bažnyčios išpažinimo raštuose.

Liuteronų giesmės būtent tokios ir yra: teologiškai tikslios, perteikiančios krikščioniškąjį išpažinimą ir mokymą eiliuota giedama forma.

Iliustracija: Juozapas ir Marija keliauja į Betliejų. Mozaika, 1315-1320

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress